Familjen Glännå
"Vi anlitade ABOVO med tanke på deras kompetens inom husdesign och byggteknik tillsammans med den lokala förankringen vilket resulterade i ett lyckat byggprojekt och ett fantastiskt hem"
Familjen Esfahani
”Vi hade höga krav på design och funktion därför var ABOVO ett självklart val som samarbetspartner för oss i vårt byggprojekt”

Råd i boendet – stöd i bygget

Abovo är byggkonsulter för alla som vill förändra sin boendesituation.

Vi ger råd och idéer utifrån ditt boendebehov och hjälper dig i dina val och funderingar.

Oavsett om du vill bygga nytt, bygga om eller bygga till, kan vi vara med dig genom HELA processen – från första skiss och ritning till bygglov, val av entreprenörer, slutbesked och inflyttning.

Vi erbjuder ett brett urval av kostnadseffektiva tjänster som ni kan läsa mer om här på hemsidan. Våra huvudsakliga beställare är byggentreprenörer, privatpersoner, hustillverkare, mäklare och fastighetsbolag.

Tjänster

Ritningar / Bygglov
Vårt nätverk utav arkitekter och husdesigners förvandlar era skisser och tankar till kompletta bygglovshandlingar till ett mycket konkurrensmässigt pris. Abovo tar fram fackmannamässigt utförda bygglovsritningar, allt ifrån den lilla tillbyggnaden till större en- eller flerfamiljshus. Vi hjälper er även med att fylla i alla typer utav dokument som krävs vid en bygglovsansökan eller inför byggstart.
Visualiseringar
Visualiserade bilder är användbara i många sammanhang. Man kan se det som att det är en förhandsvisning för projektörer, entreprenörer och beställare på det färdiga resultatet dit alla skall nå. Ni ser ert färdiga byggprojekt innan entreprenaden drar igång och kan enkelt ta beslut på utformningen, materialvalen, färgsättningen, placeringen och utemiljön.
Kontrollansvar
Oavsett om man bygger om, nytt eller till så är man som byggherre ansvarig för projektet. Detta gör att man har juridiskt ansvar för att allt på byggplatsen går rätt till, från början till slut. Som byggherre måste man utse en person som är kontrollansvarig för projektet. Den kontrollansvarige har en skyldighet att se till att alla entreprenader sker enligt alla lagar, regler och att alla myndighetskrav uppfylls. Den kontrollansvarige skall vara fristående från alla entreprenader på byggplatsen.
Uppmätningar
Vi utför uppmätningar utav befintliga lokaler och bostäder för att säkerställa ritningars tillförlitlighet samt vid nyframställande av ritningar. Det kan vara av stor vikt när en fastighet skall byggas om eller till men även när ett upprättande av hyresavtal skall göras. En erfarenhet vi har är att en stor andel utav befintliga ritningar ofta inte stämmer överens med verkligheten.
Projektering
Abovo hjälper er med alla nödvändiga beräkningar gällande era projekt, allt ifrån enstaka balkar till en komplett stomme. Vi bistår er även med kompetens inom EL, VA, ventilation och ljusdesign. Fackmannamässigt upprättade projekteringsunderlag ger en bra överblick över den totala kostnaden i ett tidigt skede och det minskar dessutom risken för problem då entreprenaden genomförs.
Digitaliseringar
Abovo konverterar gamla pappershandlingar, bildkort, hybridritningar och vektorbaserade underlag till utförliga 3D-objekt i CAD-format. Vi hanterar A-, K-, EL- och VVS handlingar. Genom att konvertera era pappershandlingar får ni ett enhetligt arkiv och en fullständig sammanställning över varje enskilt objekt. De konverterade CAD-filerna uppfyller kraven för framtidens behov inom ritningshantering.
Energiberäkning
En energiberäkning är en simulering av energiåtgången i det färdiga huset eller den färdiga tillbyggnaden. I de allra flesta fall krävs en energiberäkning utav ett projekt vid ny- eller tillbyggnad. Abovo hjälper er att ta fram dessa handlingar innan byggstart. Vi kan också hjälpa till med att hitta det mest fördelaktiga uppvärmningsalternativet till ert projekt.
Materialval
Vi hjälper er med allt ifrån färgvalet inför målningen till alla val som skall göras till ditt hus som skall byggas. Med bred kunskap om stilar och trender skapar vi tillsammans med er, den unika känsla som ni vill ha i ert hem.Tillsammans med våra inredare och stylister kan vi erbjuda personlig hjälp inom inredning, färgsättning, belysning och möblering.

Partners

Startsida
Startsida
Startsida
Startsida
Startsida
Startsida
Startsida
Startsida
  • Ola Dyrö
    Ola Dyrö Bo- & Byggkonsult / Husarkitekt

    ”Det bästa med att arbeta med hus är att få vara kreativ, att börja med en skiss på ett papper och sedan se ett hus växa fram tillsammans med kunden är fantastiskt stimulerande och roligt.”